سوراخ کردن گوش توسط پزشک بادستگاه استودکس(بزرگترین و معتبرترین تولیدکننده گوشواره های طبی دردنیا) و گوشواره های استودکس که فاقدنیکل بوده وبعنوان گوشواره های ضد حساسیت مورداستفاده قرار دارد .

سوراخ کردن غضروف گوش با دستگاه و گوشواره های مخصوص

+ نوشته شده توسط دکتر نادعلی در سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392 و ساعت 22:41 |